Kancelaria Notarialna Marii Krassowskiej znajduje się przy głównej ulicy Białegostoku – Alei Józefa Piłsudskiego nr 22 – i posiada bezpośrednie wejście z chodnika. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz parkingi.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 17:00.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego terminu i godziny dokonania czynności notarialnej.

Czynności dokonywane są w Kancelarii Notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz, jak również personel Kancelarii, jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

img2Kancelaria zapewnia rzetelne, merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego i stanu faktycznego wskazujemy rozwiązania, dzięki którym Klienci mogą osiągnąć pożądane skutki prawne.

Informacji dotyczących czynności notarialnych można zasięgnąć osobiście, telefonicznie bądź pocztą e-mail. Usługi notarialne Kancelaria świadczy starannie i sprawnie, zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo i pewność dokonywanych czynności. Warunki lokalowe Kancelarii pozwalają na komfortowe dokonywanie czynności, również tych, w których udział bierze większa liczba osób.

Klientom zapewniamy dostęp do internetu w Kancelarii.

Porady u notariusza są bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej Kancelarii.

kancelaria